မိမိလုပ္ငန္းကို ကာကြယ္ေပးမည့္နည္းလမ္းမ်ား


Myanmar Web Solution ကေနလူၾကီးမင္းတို့္အတြက္ အက်ိဳးရွိမယ့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္ေတြကို စုေဆာင္းရွာေဖြတင္ၿပေပးသြားမွာၿဖစ္ပါတယ္။

အက်ိဳးရွိစြာသံုုးစဲြၿခင္း

စီးပြားေရးပညာရွင္ေတြ ေထာက္ၿပၾကတာေတာ့ Cash Flow ကိုု ေသခ်ာမထိန္းခ်ဳပ္နိင္ၿခင္းက စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းေတြကိုု အဆင္မေၿပၿဖစ္ေစပါသတဲ့။ အလုုပ္တစ္ခုုေအာင္ၿမင္စြာ ဆက္လက္ရပ္တည္နိင္ေစဖိုု သံုုးလကေန ေၿခာက္လအထိ အသံုုးစရိတ္ကိုု စုုေဆာင္းသင့္ပါတယ္ ဆိုုပါတယ္။
အဆင္မေၿပတဲ့ကာလမ်ားမွာ သံုုးစဲြဖိုု ့ဆိုုပါတယ္။ တခါတေလက်ေတာ့ လည္း စုုေဆာင္းၿပီး သံုုးစဲြတာက ပိုုမိုု္ေကာင္းမြန္တာေတြကိုု ေရြးခ်ယ္လိုု ့ရေစတယ္ဆိုုပါတယ္ ။ အသစ္လိုတိုင္း၀ယ္တာထက္ ရွိရင္းစြဲကိုပဲ တတ္နိင္သေလာက္ေမွးသံုးတာမ်ိဳးက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းငယ္ေတြမွာ အထူးသၿဖင့္အက်ိဳးပါတယ္။

က်ယ္ၿပန္တဲ့ စားသံုုးသူမားကတ္ကိုုထားရွိၿခင္း

တခါတေလက်ေတာ့လည္း တခုုထက္ပိုုတဲ့ ပေရာဂ်က္ေတြ ရွိတာလည္းေကာင္းပါတယ္တဲ့ ။ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းတိုုင္းအတြက္ မဟုုတ္နိင္ေပမယ့္ တဲြလုုပ္လိုု ့ရတာေလးေတြရွိရင္လည္း စဥ္းစားသင့္ပါတယ္တဲ့။ ဥပမာအားၿဖင့္ ေက်ာင္းတတ္တဲ့ကာလမဟုုတ္တာမ်ိဳးမွာ စာေရးကိရိယာမဟုုတ္ပဲ တၿခားလူသံုုးပစည္းေတြကိုု ေရာင္းခ်တာမ်ုုိဳးၿဖစ္ပါတယ္။

တေယာက္တဦးထက္မကေသာ စားသံုုးသူမ်ားရွိၿခင္း

စားသံုုးသူတစ္ဦးတည္းကိုု မွီခိုုတာမ်ိဳး ကလည္းအလုုပ္လုုပ္တဲ့ေနရာမွာ မေကာင္းပါဘူး ။ ဥပမာအားၿဖင့္ ဆူပါမားကတ္တစ္ခုုတည္းကိုု ပစည္းသြင္းတဲ့ အလုုပ္အဆင္ေၿပတယ္ဆိုုေတာင္ တၿခားဆူပါမားကတ္ၿဖစ္ၿဖစ္ စတိုုးဆိုုင္ အငယ္ေလးေတြပဲၿဖစ္ၿဖစ္တင္သြင္းတာကိုုလည္း လုုပ္ထားသင့္တယ္ဆိုုပါတယ္။ တဦးတည္းကိုမွီခိုတဲ့ စီးပြားေရးကို လုပ္တာက ထုိသူက ဆက္ၿပီးကိုယ္နဲ့အလုပ္မလုပ္ရင္ လုပ္ငန္းရပ္တန္ ့သြားနိင္ပါတယ္။

လုပ္သားေကာင္းေတြကို ထိန္းသိမ္းပါ။

ေအာင္ၿမင္တဲ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တေယာက္ၿဖစ္ဖို ့ေနာက္ကြယ္မွာ က်ိဳးစားတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြလိုအပ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္တဲ့ ေနရာမွာ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားထြက္ခြာသြားရင္ အက်ိဳးယုတ္နိင္ပါတယ္။ အလုပ္ထဲက Feedback ေတြကိုလည္း အၿမဲနားေထာင္ၿပီး ေသခ်ာေလ့လာသင့္တယ္ဆိုပါတယ္။ ဥပမာအားၿဖင့္ အခ်ိဳ ့အခိ်ဳ ့ေသာ ၀န္ထမ္းေတြက အေၿပာဆိုၿပီး အလုပ္မလုပ္ပဲ ရွိတတ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္အေနနဲ ့ တကယ္ၾကိဳးစားသူေတြ ကြ်မ္းက်င္သူေတြကို ကိုယ့္အလုပ္မွာ ၿမဲေအာင္ထားရွိသင့္ပါတယ္။

ကိုယ့္လုပ္ငန္းကို အၿမဲသံုးသပ္ပါ။

လုပ္ငန္းအားၿဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ငန္းနင့္ ဆက္စပ္အေၿခအေနေတြကို ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး အၿမဲၿပင္ဆင္ေနသင့္ပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ့ၿပိဳင္ဘက္ေတြကိုလည္း စနည္းနာသင့္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ကိုယ္အလုပ္စၿပီး စတင္ခဲ့စဥ္က ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြၿပည့္မွီလာ အခ်ိန္ ေငြစတာေတြကို လည္း တြက္ခ်က္သင့္ပါတယ္။

ေငြေၾကးလည္ပတ္မူကို ဂရုစိုက္ပါ။

စီးပြားေရးပညာရွင္ေတြ အၾကံေပးၾကတာကေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္တဲ့ေနရာမွာ အေၾကြးထက္ ေငြေၾကးကို လည္ပတ္နိင္စြမ္းက ပိုအေရးၾကီးတယ္ဆိုပါတယ္။ လုပ္ငန္းအတြက္ ေငြေပးေခ်ဖို လိုအပ္လာရင္ အေၾကြးကို အပိုင္းပိုင္းဆက္လို ့ရတဲ့ ညွိနိူင္းမူမ်ိဳးေတြရွိမယ္ဆိုရင္ ေငြေၾကးလည္ပတ္ဖို ့ အေထာက္အကူၿပဳတယ္ဆိုပါတယ္။ ယံုၾကည္မူတည္ေဆာက္ဖို ့ေတာ့ လိုအပ္မွာပါ။